HCI Group Inc (HCI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -62 098 11 624 36 347 28 143 37 104
Aktywa razem w tys. USD 1 803 330 1 176 860 941 313 802 609 832 863
Operacyjny ROA -3,44% 0,99% 3,86% 3,51% 4,45%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-62 098K ÷ $1 803 330K
= -3,44%


Analiza porównawcza

2022