HCI Group Inc (HCI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -55 048 1 832 26 118 25 128 18 442
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 503 599 406 552 309 758 235 067 241 494
Marża zysku netto -10,93% 0,45% 8,43% 10,69% 7,64%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-55 048K ÷ $503 599K
= -10,93%


Analiza porównawcza

2022