HCI Group Inc (HCI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 373 880 302 616 349 347 495 170 522 453
Należności w tys. USD 45 202 76 119 73 524 22 911 19 430
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 522 740 716 972 683 424 585 029 628 154
Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 0,53 0,62 0,89 0,86

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 373 880K + $45 202K) ÷ $1 522 740K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022