HCI Group Inc (HCI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 656 840 1 010 080 856 612 747 999 791 851
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 522 740 716 972 683 424 585 029 628 154
Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,41 1,25 1,28 1,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 656 840K ÷ $1 522 740K
= 1,09


Analiza porównawcza

2022