HCI Group Inc (HCI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 503 599 406 552 309 758 235 067 241 494
Należności w tys. USD 45 202 76 119 73 524 22 911 19 430
Rotacja należności 11,14 5,34 4,21 10,26 12,43

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $503 599K ÷ $45 202K
= 11,14


Analiza porównawcza

2022