HCI Group Inc (HCI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 503 599 406 552 309 758 235 067 241 494
Property, plant and equipment w tys. USD 17 910 14 232 12 767 14 698 13 338
Rotacja aktywów trwałych 28,12 28,57 24,26 15,99 18,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $503 599K ÷ $17 910K
= 28,12


Analiza porównawcza

2022