HCI Group Inc (HCI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 503 599 406 552 309 758 235 067 241 494
Aktywa razem w tys. USD 1 803 330 1 176 860 941 313 802 609 832 863
Rotacja aktywów razem 0,28 0,35 0,33 0,29 0,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $503 599K ÷ $1 803 330K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022