Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 7 378 260 6 858 590 6 201 890 5 538 180 5 502 220
Kapitał własny w tys. USD 637 515 643 417 577 044 563 267 552 568
Wskaźnik dźwigni finansowej 11,57 10,66 10,75 9,83 9,96

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $7 378 260K ÷ $637 515K
= 11,57


Analiza porównawcza

2022