Hanmi Financial Corp. (HAFC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 100 836 98 006 41 664 32 558 57 509
Kapitał własny w tys. USD 637 515 643 417 577 044 563 267 552 568
ROE 15,82% 15,23% 7,22% 5,78% 10,41%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $100 836K ÷ $637 515K
= 15,82%


Analiza porównawcza

2022