Hanmi Financial Corp. (HAFC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 100 836 98 006 41 664 32 558 57 509
Aktywa razem w tys. USD 7 378 260 6 858 590 6 201 890 5 538 180 5 502 220
ROA 1,37% 1,43% 0,67% 0,59% 1,05%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $100 836K ÷ $7 378 260K
= 1,37%


Analiza porównawcza

2022