Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 140 727 135 494 59 495 47 348 84 816
Aktywa razem w tys. USD 7 378 260 6 858 590 6 201 890 5 538 180 5 502 220
Operacyjny ROA 1,91% 1,98% 0,96% 0,85% 1,54%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $140 727K ÷ $7 378 260K
= 1,91%


Analiza porównawcza

2022