Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,73% 109,49% 82,97% 89,00% 98,46%
Marża zysku operacyjnego 45,69% 52,69% 22,29% 17,26% 32,76%
Marża zysku brutto 45,69% 52,69% 22,29% 17,26% 32,43%
Marża zysku netto 32,74% 38,11% 15,61% 11,87% 22,21%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 1,91% 1,98% 0,96% 0,85% 1,54%
ROA 1,37% 1,43% 0,67% 0,59% 1,05%
Zwrot z kapitału całkowitego 22,07% 21,06% 10,31% 8,41% 15,35%
ROE 15,82% 15,23% 7,22% 5,78% 10,41%