Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 005 690 1 051 190 895 612 712 128 629 525
Należności w tys. USD 18 537 11 976 16 363 11 742 13 331
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 740 750 6 215 170 5 624 840 4 974 920 4 949 650
Wskaźnik płynności szybkiej 0,15 0,17 0,16 0,15 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 005 690K + $18 537K) ÷ $6 740 750K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022