Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 272 260 6 751 110 6 093 570 5 394 290 5 366 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 740 750 6 215 170 5 624 840 4 974 920 4 949 650
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,09 1,08 1,08 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 272 260K ÷ $6 740 750K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022