Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 308 013 257 171 266 970 274 324 258 917
Należności w tys. USD 18 537 11 976 16 363 11 742 13 331
Rotacja należności 16,62 21,47 16,32 23,36 19,42

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $308 013K ÷ $18 537K
= 16,62


Analiza porównawcza

2022