Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 308 013 257 171 266 970 274 324 258 917
Working capital w tys. USD 531 510 535 940 468 730 419 370 417 150
Rotacja kapitału pracującego 0,58 0,48 0,57 0,65 0,62

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $308 013K ÷ $531 510K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022