Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 308 013 257 171 266 970 274 324 258 917
Property, plant and equipment w tys. USD 22 850 24 788 26 431 26 070 27 752
Rotacja aktywów trwałych 13,48 10,37 10,10 10,52 9,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $308 013K ÷ $22 850K
= 13,48


Analiza porównawcza

2022