Hanmi Financial Corp. (HAFC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 308 013 257 171 266 970 274 324 258 917
Aktywa razem w tys. USD 7 378 260 6 858 590 6 201 890 5 538 180 5 502 220
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $308 013K ÷ $7 378 260K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022