Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźniki zadłużenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wskaźnik dźwigni finansowej 13,32 12,12 11,00 10,33 11,15

Wskaźniki pokrycia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Wskaźnik pokrycia odsetek