Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 21 151 000 8 915 000 7 897 000 9 860 000 3 685 000
Aktywa razem w tys. USD 1 463 990 000 1 163 030 000 992 968 000 931 796 000 916 776 000
ROA 1,44% 0,77% 0,80% 1,06% 0,40%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $21 151 000K ÷ $1 463 990 000K
= 1,44%


Analiza porównawcza

2021