Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 13 486 000 27 044 000 12 479 000 10 583 000 12 481 000
Aktywa razem w tys. USD 1 441 800 000 1 463 990 000 1 163 030 000 992 968 000 931 796 000
Operacyjny ROA 0,94% 1,85% 1,07% 1,07% 1,34%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $13 486 000K ÷ $1 441 800 000K
= 0,94%


Analiza porównawcza

2022