Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 64 632 000 50 400 000 52 857 000 51 854 000 42 254 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 64 989 000 53 498 000 53 922 000 52 528 000 42 254 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,45% 94,21% 98,02% 98,72% 100,00%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $64 632 000K ÷ $64 989 000K
= 99,45%


Analiza porównawcza

2021