Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,45% 94,21% 98,02% 98,72% 100,00%
Marża zysku operacyjnego 41,61% 23,33% 19,63% 23,76% 26,35%
Marża zysku brutto 41,61% 23,33% 19,63% 23,76% 26,35%
Marża zysku netto 32,55% 16,66% 14,65% 18,77% 8,72%

Zwrot z inwestycji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Operacyjny ROA 1,85% 1,07% 1,07% 1,34% 1,21%
ROA 1,44% 0,77% 0,80% 1,06% 0,40%
Zwrot z kapitału całkowitego 24,60% 13,01% 11,72% 13,84% 13,54%
ROE 19,24% 9,29% 8,75% 10,93% 4,48%