Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 857 611 000 858 628 000 739 351 000 646 830 000 618 945 000
Należności w tys. USD 135 448 000 160 673 000 121 331 000 74 605 000 79 315 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 321 810 000 1 350 930 000 1 063 170 000 898 605 000 840 043 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,75 0,75 0,81 0,80 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $857 611 000K + $135 448 000K) ÷ $1 321 810 000K
= 0,75


Analiza porównawcza

2022