Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 933 873 000 951 307 000 857 611 000 895 802 000 939 136 000 942 319 000 858 628 000 883 252 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 452 250 000 1 418 090 000 1 321 810 000 1 433 820 000 1 480 350 000 1 471 040 000 1 350 930 000 1 333 050 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,64 0,67 0,65 0,62 0,63 0,64 0,64 0,66

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $933 873 000K) ÷ $1 452 250 000K
= 0,64


Analiza porównawcza

2023/Q2