Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 939 136 000 942 319 000 858 628 000 883 252 000 820 776 000 789 977 000 739 351 000 720 403 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 480 350 000 1 471 040 000 1 350 930 000 1 333 050 000 1 282 110 000 1 199 830 000 1 063 170 000 1 035 470 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,64 0,64 0,66 0,64 0,66 0,70 0,70

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $939 136 000K) ÷ $1 480 350 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022/Q2