Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 857 611 000 858 628 000 739 351 000 646 830 000 618 945 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 321 810 000 1 350 930 000 1 063 170 000 898 605 000 840 043 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,65 0,64 0,70 0,72 0,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $857 611 000K) ÷ $1 321 810 000K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022