Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 438 900 000 1 132 640 000 963 885 000 909 397 000 897 644 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 350 930 000 1 063 170 000 898 605 000 840 043 000 833 980 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 438 900 000K ÷ $1 350 930 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2021