Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 414 170 000 1 438 900 000 1 132 640 000 963 885 000 909 397 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 321 810 000 1 350 930 000 1 063 170 000 898 605 000 840 043 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 414 170 000K ÷ $1 321 810 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022