Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 357 000 3 098 000 1 065 000 674 000 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 0 0 0 0 6 672 000
Rotacja zobowiązań 0,00

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $357 000K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2021