Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 64 989 000 53 498 000 53 922 000 52 528 000 42 254 000
Property, plant and equipment w tys. USD 18 094 000 23 147 000 21 886 000 18 317 000 15 094 000
Rotacja aktywów trwałych 3,59 2,31 2,46 2,87 2,80

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $64 989 000K ÷ $18 094 000K
= 3,59


Analiza porównawcza

2021