Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 64 989 000 53 498 000 53 922 000 52 528 000 42 254 000
Aktywa razem w tys. USD 1 463 990 000 1 163 030 000 992 968 000 931 796 000 916 776 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $64 989 000K ÷ $1 463 990 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021