Genworth Financial Inc (GNW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 49 799 000 64 045 000 69 390 000 62 864 000 62 179 000
Należności w tys. USD 17 078 000 16 813 000 16 819 000 17 103 000 17 278 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 74 031 000 81 394 000 88 209 000 85 148 000 85 028 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,90 0,99 0,98 0,94 0,93

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $49 799 000K + $17 078 000K) ÷ $74 031 000K
= 0,90


Analiza porównawcza

2022