Genworth Financial Inc (GNW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 97 375 000 103 667 000 98 437 000 96 103 000 101 710 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 81 394 000 88 209 000 85 148 000 85 028 000 88 032 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,20 1,18 1,16 1,13 1,16

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $97 375 000K ÷ $81 394 000K
= 1,20


Analiza porównawcza

2021