Genworth Financial Inc (GNW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 832 000 8 658 000 8 096 000 8 430 000 8 295 000
Aktywa razem w tys. USD 99 171 000 105 747 000 101 342 000 100 923 000 105 297 000
Rotacja aktywów razem 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 832 000K ÷ $99 171 000K
= 0,08


Analiza porównawcza

2021