Globe Life Inc (GL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 267 500 18 453 300 20 396 200 22 419 700 21 987 400 22 171 900 20 868 000 22 117 300
Należności w tys. USD 475 363 478 571 487 929 487 443 749 732 738 979 745 980 474 180
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 772 500 19 982 500 20 201 800 18 638 200 20 085 400 20 206 400 19 528 000 17 725 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,90 0,95 1,03 1,23 1,13 1,13 1,11 1,27

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $17 267 500K + $475 363K) ÷ $19 772 500K
= 0,90


Analiza porównawcza

2022/Q3