Globe Life Inc (GL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 382 500 18 583 300 17 853 100 17 267 500 18 453 300 20 396 200 22 419 700 21 987 400
Należności w tys. USD 601 787 594 421 484 887 475 363 478 571 487 929 487 443 749 732
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 172 900 22 370 300 19 413 000 19 772 500 19 982 500 20 201 800 18 638 200 20 085 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,86 0,86 0,94 0,90 0,95 1,03 1,23 1,13

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $18 382 500K + $601 787K) ÷ $22 172 900K
= 0,86


Analiza porównawcza

2023/Q2