Globe Life Inc (GL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 419 700 22 117 300 19 516 900 16 811 500 17 438 400
Należności w tys. USD 487 443 474 180 441 662 415 157 391 775
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 638 200 17 725 500 18 158 100 17 176 100 16 704 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,23 1,27 1,10 1,00 1,07

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $22 419 700K + $487 443K) ÷ $18 638 200K
= 1,23


Analiza porównawcza

2021