Globe Life Inc (GL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 583 300 17 853 100 17 267 500 18 453 300 20 396 200 22 419 700 21 987 400 22 171 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 370 300 19 413 000 19 772 500 19 982 500 20 201 800 18 638 200 20 085 400 20 206 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,83 0,92 0,87 0,92 1,01 1,20 1,09 1,10

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $18 583 300K) ÷ $22 370 300K
= 0,83


Analiza porównawcza

2023/Q1