Globe Life Inc (GL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 853 100 22 419 700 22 117 300 19 516 900 16 811 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 413 000 18 638 200 17 725 500 18 158 100 17 176 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 1,20 1,25 1,07 0,98

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $17 853 100K) ÷ $19 413 000K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022