Globe Life Inc (GL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 419 700 22 117 300 19 516 900 16 811 500 17 438 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 638 200 17 725 500 18 158 100 17 176 100 16 704 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,20 1,25 1,07 0,98 1,04

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $22 419 700K) ÷ $18 638 200K
= 1,20


Analiza porównawcza

2021