Globe Life Inc (GL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 23 588 900 23 270 700 20 610 000 17 897 700 18 478 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 638 200 17 725 500 18 158 100 17 176 100 16 704 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,27 1,31 1,14 1,04 1,11

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $23 588 900K ÷ $18 638 200K
= 1,27


Analiza porównawcza

2021