Globe Life Inc (GL)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 291 450 5 053 550 4 742 290 4 527 530 4 303 750
Należności w tys. USD 484 887 487 443 474 180 441 662 415 157
Rotacja należności 10,91 10,37 10,00 10,25 10,37

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $5 291 450K ÷ $484 887K
= 10,91


Analiza porównawcza

2022