Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 132 696 000 137 393 000 128 768 000 121 917 000 144 993 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 103 906 000 86 972 000 119 128 000 125 194 000 152 994 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,28 1,58 1,08 0,97 0,95

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $132 696 000K ÷ $103 906 000K
= 1,28


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
General Electric Co.
GE
1,28
AAR Corp.
AIR
2,89
Barnes Group Inc.
B
2,19
Honeywell International Inc
HON
1,30
Raytheon Technologies Corporation
RTX
1,19