Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 136 470 10 670 400 6 100 260 3 001 380 2 944 740
Należności w tys. USD 83 538 76 673 75 497 56 047 54 408
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 538 700 22 531 400 15 972 600 11 552 600 10 483 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,39 0,48 0,39 0,26 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $9 136 470K + $83 538K) ÷ $23 538 700K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022