Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 24 584 700 24 204 500 17 367 300 12 644 400 11 317 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 538 700 22 531 400 15 972 600 11 552 600 10 483 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,07 1,09 1,09 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $24 584 700K ÷ $23 538 700K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022