Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 950 372 825 894 799 931 676 951 587 820
Property, plant and equipment w tys. USD 398 100 372 597 325 335 310 309 241 528
Rotacja aktywów trwałych 2,39 2,22 2,46 2,18 2,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $950 372K ÷ $398 100K
= 2,39


Analiza porównawcza

2022