First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 610 020 1 594 640 1 483 560 1 297 780 1 297 000
Aktywa razem w tys. USD 4 179 100 3 791 940 3 518 830 3 142 690 2 941 060
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,42 0,42 0,41 0,44

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 610 020K ÷ $4 179 100K
= 0,39


Analiza porównawcza

2021