First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 066 300 1 610 020 1 594 640 1 483 560 1 297 780
Aktywa razem w tys. USD 4 954 320 4 179 100 3 791 940 3 518 830 3 142 690
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,42 0,39 0,42 0,42 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 066 300K ÷ $4 954 320K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022