First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 358 786 270 698 195 675 238 257 162 726
Kapitał własny w tys. USD 2 459 200 2 194 810 1 902 730 1 764 400 1 645 510
ROE 14,59% 12,33% 10,28% 13,50% 9,89%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $358 786K ÷ $2 459 200K
= 14,59%


Analiza porównawcza

2022