First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 270 698 195 675 238 257 162 726 200 810
Kapitał własny w tys. USD 2 194 810 1 902 730 1 764 400 1 645 510 1 427 800
ROE 12,33% 10,28% 13,50% 9,89% 14,06%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $270 698K ÷ $2 194 810K
= 12,33%


Analiza porównawcza

2021