First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 179 427 166 347 159 601 140 136 138 465
Aktywa razem w tys. USD 4 179 100 3 791 940 3 518 830 3 142 690 2 941 060
Operacyjny ROA 4,29% 4,39% 4,54% 4,46% 4,71%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $179 427K ÷ $4 179 100K
= 4,29%


Analiza porównawcza

2021