First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 58 591 162 090 21 120 43 102 21 146
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 103 831 90 281 86 232 76 264 75 127
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 288 862 216 087 202 738 155 437 157 833
Wskaźnik płynności szybkiej 0,56 1,17 0,53 0,77 0,61

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($58 591K + $0K + $103 831K) ÷ $288 862K
= 0,56


Analiza porównawcza

2021