First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 133 244 147 255 135 233 44 456 58 591 52 268 55 574 97 723
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 209 608 184 201 176 020 0 153 641 0 139 614
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 320 304 360 321 350 060 309 041 288 862 261 816 233 576 208 841
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,42 0,99 0,91 0,71 0,20 0,79 0,24 1,14

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($133 244K + $0K) ÷ $320 304K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022/Q4