First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 133 244 58 591 162 090 21 120 43 102
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 320 304 288 862 216 087 202 738 155 437
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,42 0,20 0,75 0,10 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($133 244K + $0K) ÷ $320 304K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022