First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 476 290 448 028 425 984 403 954 396 402
Należności w tys. USD 103 831 90 281 86 232 76 264 75 127
Rotacja należności 4,59 4,96 4,94 5,30 5,28

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $476 290K ÷ $103 831K
= 4,59


Analiza porównawcza

2021